Twitter


Twitter - laatste updates


Facebook - laatste updates


Instagram - laatste updates

Nieuwsarchief

26-11-2013 19:10

Algemene Ledenvergadering


Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering dinsdag 3 december om 20:30 uur.
Locatie clubgebouw schuthekkeweg.

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Staphorst e.o.

 

1.   Opening
2.   Notulen algemene ledenvergadering 2012
3.   Jaarverslag secretaris seizoen 2012-2013
4.   Jaarverslag penningmeester seizoen 2012-2013
5.   Jaarverslag en verkiezing kascommissie
6.   Begroting seizoen 2013-2014
7.   Pauze
8.   Bestuursverkiezing  * (Harry Brand aftredend en herkiesbaar)
9.   Schaatscommissie
10. Bepaling contributie en entreegeld      
11. Rondvraag
12. Sluiting