Twitter


Twitter - laatste updates


Facebook - laatste updates


Instagram - laatste updates

Nieuwsarchief

10-11-2014 19:37

Algemene ledenvergadering


Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering dinsdag 25 november 2014 om 20:30 uur. Locatie clubgebouw Schuthekkeweg.

 

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Staphorst e.o.

 

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering 2013

3.   Jaarverslag secretaris seizoen 2013-2014

4.   Jaarverslag penningmeester seizoen 2013-2014

5.   Jaarverslag en verkiezing kascommissie

6.   Begroting seizoen 2014-2015

7.   Pauze

8.   Bestuursverkiezing  * (Klaas Veijer aftredend en herkiesbaar)

9.   Schaatscommissie

10. Bepaling contributie en entreegeld      

11. Rondvraag

12. Sluiting