Twitter


Twitter - laatste updates


Facebook - laatste updates


Instagram - laatste updates

Nieuwsarchief

11-11-2015 19:30

Algemene Ledenvergadering 2015


Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering dinsdag 24 november 2015 om 20:30 uur. Locatie clubgebouw Schuthekkeweg.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Staphorst e.o.

 

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering 2014

3.   Jaarverslag secretaris seizoen 2014-2015

4.   Jaarverslag penningmeester seizoen 2014-2015

5.   Jaarverslag en verkiezing kascommissie

6.   Begroting seizoen 2015-2016

7.   Pauze

8.   Bestuursverkiezing 

* (Harry Smit aftredend en herkiesbaar)

* (Henk van Veen aftredend en niet herkiesbaar)

9.   Schaatscommissie

10. Bepaling contributie en entreegeld      

11. Rondvraag

12. Sluiting