Twitter


Twitter - laatste updates


Facebook - laatste updates


Instagram - laatste updates

Nieuwsarchief

31-10-2016 10:37

Algemene Ledenvergadering 2016


Wij nodigen alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 22 november 2016, aanvang 20:30 uur. Locatie clubgebouw Schuthekkeweg.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Staphorst e.o.

 

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering 2015

3.   Jaarverslag secretaris seizoen 2015-2016

4.   Jaarverslag penningmeester seizoen 2015-2016

5.   Jaarverslag en verkiezing kascommissie

6.   Begroting seizoen 2016-2017

7.   Pauze

8.   Bestuursverkiezing 

9.   Schaatscommissie

10. Bepaling contributie en entreegeld      

11. Rondvraag

12. Sluiting