Twitter


Twitter - laatste updates


Facebook - laatste updates


Instagram - laatste updates

Nieuwsarchief

07-11-2018 09:29

Algemene Ledenvergadering 4 december 2018


Wij nodigen alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 4 december 2018, aanvang 20:30 uur. Locatie clubgebouw Schuthekkeweg.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Staphorst e.o.

 

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering 2017

3.   Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018

4.   Jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018

5.   Jaarverslag en verkiezing kascommissie

6.   Begroting seizoen 2018-2019

7.   Pauze

8.   Bestuursverkiezing 

9.   Schaatscommissie, "schaatsen op de Tippe"

10. Bepaling contributie en entreegeld      

11. Rondvraag

12. Sluiting